Schilderij "Overtreffen"

Planum Invocare is een jong bedrijf wat in ontwikkeling is en wil zijn. We zijn dienstverlenend aan het basisonderwijs in Noord Nederland. Een beperkt aantal medewerkers werkt binnen het bedrijf maar vooral de binding met andere bedrijven die ons helpen om de doelen te realiseren is belangrijk. Zodoende spreken we over een 1e ring en een 2e ring.
Veel van onze klanten hebben we in het verleden geholpen door visie en missietrajecten in te zetten voor schoolteams. Hiermee realiseerden we binding en draagvlak maar zeker ook een visie en een missie van de school. Zowel ouder als leerlingen participeerden in deze trajecten. Een dergelijk traject wensten we onszelf ook toe.
 
In 2010 zijn we ermee gestart. Onze klanten en ook onze partners van de tweede ring werden hierbij betrokken. Zo ontstond er in het proces een idee om een opstelling te gaan realiseren over Planum Invocare. Het eindresultaat van de opstelling heb ik goed onthouden en besproken met Maria Verstappen. Met het verzoek om het in een schilderij vast te gaan leggen.
 
Maria is ermee aan de slag gegaan. Zo nu en dan hadden we tussentijds contact over het bedrijf en over de opstelling. Het bedrijfsplan was inmiddels klaar en ook het werk van Maria naderde de voltooiing. Wij wisten niet wat het schilderij ons zou gaan brengen.
 
Het resultaat was geweldig. Iedereen was onder de indruk. Zeker na de uitleg van de kunstenaar. Belangrijke momenten van het interne visie en missietraject zijn vastgelegd door Maria Verstappen. Met een knipoog naar de context en toekomst.  Het schilderij zal ook op de website te zien zijn.
 
Maria nogmaals bedankt!
 
Johan

© Maria Verstappen Paintings | Design knaphelder