Schilderij "Koninklijke weg"

Het schilderij dat Maria Verstappen in mijn opdracht maakte, werd zaterdag netjes in mijn praktijk op de daarvoor bestemde plaats opgehangen! En het belangrijkste gevoel voor mij is dat het er precies atijd al was.....dat het er gewoon hoort.
 
Maria is erin geslaagd om uit te drukken wat ik bedoelde, terwijl ik misschien zelf tevoren niet eens wist dat ik dit bedoelde. Ze wilde het als titel 'Zoektocht' meegeven, maar voor mij is het eerder een 'Koninklijke Ontmoeting' geworden. Ik wens elk mens toe om - al dan niet zoekend, misschien wel gewoon spontaan associërend, af en toe eens zo'n 'Koninklijke Ontmoeting' mee te maken en het koninklijke gevoel te krijgen dat ik elke dag weer krijg bij het aanschouwen van dit schilderij: de koning te rijk.
Vandaar dat mijn voorkeur als titel voor dit werk uitging naar:
'De Koninklijke Weg'.
 
Met dank aan de schilderes!
 
Lili Philippe

© Maria Verstappen Paintings | Design knaphelder